Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2019.CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC): Ngày 23/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời…
Đọc thêm...

Chuyên Gia

Trần Anh Quân
Xem bài viết
Vũ Văn Dương
Xem bài viết
Vũ Quốc Huy
Xem bài viết
Phạm Trọng Nghĩa
Xem bài viết
Lê Ngọc Bích
Xem bài viết
Nguyễn Trí Dục Đức
Xem bài viết